Elever med særlige behov

Læringsgrupper for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse076

Ved Skoleforeningen organiseres undervisningen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder i læringsgrupper på Skoleforeningens grund- og fællesskoler.

Elever, der har fået konstateret generelle indlæringsvanskeligheder, får på vores grund- og fællesskoler tilbud om at blive undervist i læringsgrupper, der alt efter den lokale tilrettelæggelse omfatter enkelte fag eller hele forløbet.

Specialklasse016

Hvilke skoler har læringsgrupper?

 • Gustav Johannsen-Skolen
 • Jørgensby-Skolen
 • Ejderskolen
 • Gottorp-Skolen
 • Husum Danske Skole
 • Jes Kruse-Skolen
 • Læk Danske Skole
 • Sønder Brarup Danske Skole
 • Ladelund Ungdomsskole

Hvad er målet med læringsgrupperne?

 • Eleven opnår mulighed for at udvikle sig, trives og lære.
 • Eleven tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer.
 • Undervisningen målrettes det enkelte barn.

Hvad betyder det for eleven?

 • Dagligdagen præges af åbenhed, respekt og anerkendelse af elevernes forskelligheder og forudsætninger.
 • Undervisningen tager udgangspunkt i elevens styrkesider.
 • Skole/hjem samarbejdet kendetegnes af tillid og loyalitet samt en gensidig forpligtigelse for elevens udvikling.
 • Alle – ledelse, forældre, lærere og elever har et fælles ansvar for elevernes udvikling.

Specialklasse050

Hvordan er undervisningen?

 • Der er et mindre antal elever i grupperne.
 • Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs forudsætninger.
 • Lærerteamet omkring eleverne udarbejder individuelle elevplaner.

Hvem samarbejder vi med i og omkring læringsgrupperne?

De interne samarbejdspartnere er

 • forældrene eller dem, der varetager forældrerollen
 • teamet omkring eleverne
 • kuratoren/skolevejlederen
 • skolens ledelse
 • PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) – psykologen og skolekonsulenten for specialundervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder
 • skolesocialarbejdere.

De eksterne samarbejdspartnere er

 • Sundhedstjenesten
 • tyske myndigheder.

Hvor kan jeg få flere informationer?

 • Spørg dit barns klasselærer eller din skoleleder.
 • Ring til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og få kontakt til skolekonsulent Ellen Schütt 0461/570870.
 • Spørg familieambassadøren. Få kontaktdata fra en af skolerne med læringsgrupper for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.