Grundskolens skolefritidsordning (SFO)

Skoleforeningens grundskoler (1.-6. klasse) har skolefritidsordninger (SFO), der følger retningslinjerne for »Betreute Grundschule«.

Sport01

Overordnede retningslinjer for skolefritidsordningernes opgave:

I forlængelse af de i lovgivningen og i formålsparagraffen fastsatte bestemmelser gælder følgende retningslinjer for arbejdet i foreningens skolefritidsordninger:

(1) Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud for skolens elever om pasning og pædagogiske aktiviteter med dansk sprog og kultur. Skolefritidsordningen er en integreret del af skolens virksomhed og bidrager til at være et bindeled mellem skolen og de danske foreningers tilbud.

(2) Det er skolefritidsordningens mål at give det enkelte barn mulighed for udvikling og trivsel i trygge rammer samt at styrke den enkeltes selvværd. Skolefritidsordningen har endvidere det mål, at det enkelte barn lærer at tilrettelægge egen fritid ved at erkende og formulere egne behov.

(3) Skolefritidsordningen danner rammen om planlagte og varierende aktiviteter og leg samt understøtter børnenes lektielæsning.

(4) Skolefritidsordningens pædagogiske opgave søges løst i et samarbejde med forældrene.

Rammebetingelser

  • Åbningstid: 5 af ugens dage indtil ca. kl. 15.30
  • Ferieordninger: Ja, såfremt ønsket
  • Tilmelding: Et år ad gangen
  • Finansiering: Brugerbetaling og tilskud fra landet SH og kommunen