Skolefritidstilbud

Sammenhæng i det pædagogiske arbejde mellem undervisning og fritid.

 Fladkheldagsskoleegernfoerde

Grundskolens Skolefritidsordning (SFO)

Skoleforeningens grundskoler har SFO-ordninger under »Betreute Grundschule«. Der er tale om frivillige pasningstilbud med danske sprog- og kulturaktiviteter for skoleelever. Her kan eleverne udvikle og styrke deres selvværd i samværet med kammeraterne. Skolefritidsordningerne understøtter børnenes lektielæsning og tilbyder varierede indendørs og udendørs aktiviteter og lege.

Fælleskolens heldagsskolefritidsordning (HFO)

Skoleforeningens fællesskoler og skoler, der har udstationerede fælleskoleklasser på 7.-8. klassetrin, er heldagsskoler under ordningen »Offener Ganztag«. Heldagsskoletilbuddet ved vore fællesskoler har det overordnede mål at skabe sammenhæng i det pædagogiske arbejde mellem undervisningen og elevernes fritid og således sikre læring og sociale fællesskaber i trygge rammer.

Status sommer 2018

  • 24 SFO'er på grundskolerne
  • 12 heldagsskolefritidsordninger på fællesskolerne og skolerne, der har udstationerede fællesskoleklasser inklusive Hiort Lorenzen-Skolen