Skoleskift til Danmark

Skoleforeningen modtager elevtilskud fra landet Slesvig-Holsten for de elever, der går på vores skoler. Vælger et eleven at fortsætte skolegang på en skole i Danmark modtager Skoleforeningen ikke længere elevtilskud og kan derfor heller ikke yde økonomisk støtte til elever, der går i skole i Danmark.