Fællesskoledistrikter

Skoleforeningens institutioner er opdelt i ni fællesskoledistrikter, der hver især består at en fællesskole med dertilhørende dagtilbud og skoler. Fællesskolerne er som regel videreførende skole for skolerne i distriktet. Aktuelle belægningstal i de modtagende fælleskoler eller andre pædagogiske eller økonomiske hensyn kan dog til dels gøre det nødvendigt at afvige fra dette princip.

Fællesskoledistrikterne udgør principielt også Skoleforeningens ni valgområder. I hvert valgområde vælges et styrelsesmedlem med en personlig suppleant for hvert påbegyndt antal skoleelever og børn i dagtilbud på 1000 i valgområdet. Afgørende er tallet ved begyndelsen af det skoleår, hvor valget finder sted. Oversigten over de vedtægtbestemte valgområder findes her.

Den aktuelle opdeling kan af kapacitetsmæssige årsager afvige fra den vedtægtsbestemte, da vi til enhver tid skal søge at udnytte kapaciteten bedst muligt:

I   II   III
Cornelius Hansen-Skolen   Gustav Johannsen-Skolen   Jens Jessen-Skolen
Hanved Danske Skole   Harreslev-Kobbermølle Danske Skole   Husby Danske Skole

 Trene-Skolen, Tarp

  Jaruplund Danske Skole   Lyksborg Danske Skole
Store Vi-Vanderup Danske Skole   Duborg Børnehave   Satrup Danske Skole
Ingrid-Hjemmet   Skovgades Børnehave   Husby Børnehave
Hanved Børnehave   Harreslev Daginstitution   Fjordvejens Børnehave
Kobbermølle Børnehave   Jaruplund Børnehave   Kilseng Børnehave
Tarp Børnehave   Harreslevløkke Daginstitution   Lyksborg Børnehave
Store Vi-Vanderup Børnehave       Satrup Daginstitution
Nystadens Vuggestue        
         
         
IV   V   VI
Duborg-Skolen   A. P. Møller Skolen   Sønder Brarup Danske Skole
Jørgensby-Skolen   Gottorp-Skolen   Hatlund-Langballe Danske Skole
Oksevejens Skole   Hiort Lorenzen-Skolen   Kaj Munk-Skolen
Julie Ramsing-Børnehaven   Treja Danske Skole   Sørup Danske Skole
Vesteralle Børnehave   Ejderskolen   Mårkær Børnehave
Engelsby Børnehave   Vestermølle Danske Skole   Hatlund Børnehave
Tarup Børnehave   Rendsborg-Bydelsdorf Børnehave   Kappel Børnehave
Jørgensby Børnehave   Bustrupdam Børnehave   Sønderbrarup Børnehave
Skt. Hans Børnehaven   Ørsted Børnehave   Sørup Børnehave
Oksevejens Børnehave   Gottorp-Skolens Børnehave    
Ringvejens Vuggestue   Isted Børnehave    
    Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave    
    Vestermølle Børnehave    
    Karlsson Vuggestue    
    Frederiksberg Daginstitution    
         
         
VII   VIII   IX
Husum Danske Skole   Læk Danske Skole   Jes Kruse-Skolen
Hans Helgesen-Skolen   Medelby Danske Skole   Jernved Danske Skole
Uffe-Skolen   Skovlund-Valsbøl Danske Skole   Askfelt Danske Skole
Bredsted Danske Skole   Vimmersbøl Danske Skole   Askfelt Børnehave
Frederiksstad-Drage Børnehave   Nibøl Danske Skole   Kiel-Pris Daginstitution
Husum Børnehave   Sild Danske Skole   Egernførde Børnehave

Ejdersted Daginstitution

  Risum Skole/Risem Schölj   Borreby Børnehave
(børn til 2 skoler)
Bredsted Børnehave   Ladelund Ungdomsskole    
    Vyk Danske Skole    
    Humptrup Børnehave    
    Bramstedlund Børnehave
(børn til 2 skoler)
   
    Nibøl Børnehave    
    Risum Børnehave    
    Skovlund Børnehave    
    Aventoft Børnehave    
    Læk Børnehave    
    Sild Danske Børnehave    
    Vyk Legestue