RESULTATERNES BEKENDTGØRELSE

Hvor vil jeg kunne læse om resultaterne?

Når besvarelserne er indsamlet, kontrolleret for fejl og analyseret, vil vi udgive en rapport om undersøgelsens overordnede resultater. De mest interessante resultater vil blive offentliggjort dels på rundskrivelsen, intranet, møder (Corona!) eller også via korte ”nyhedsbreve”.

Hvad vil resultaterne kunne vise?

Resultaterne vil give et samlet billede af de efterspurgte trivselsområder fra alle deltagere. Da en spørgeskemaundersøgelse har til formål at være anonym, kan de enkelte svar ikke genkendes.

Dermed kan det også nogle gange være vanskeligt at genkende sine egne oplevelser (og svar) i resultaterne – de matcher muligvis ikke din egen fornemmelse og dine oplevelser.

Hvordan vil jeg få at vide, at rapporten er offentliggjort?

Der vil blive sendt en rundskrivelse med et resumé af de mest påfaldende resultater medio maj 2022. Det er også planlagt at sende en samlet rapport direkte til jer.

Og hvad så?

Da resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse kun overordnet peger på enkelte områder, vil Skoleforeningen efterfølgende vælge få emner for at prioritere trivselsindsatsen. Dertil hører også at inddrage de relevante parter i udviklingen/planlægningen af mulige tiltag. Det kan være noget, som du selv bliver berørt af: du kunne f.eks. få en invitation til et dialogmøde eller et tilbud om et særligt (trivsels)kursus. Evt. vil en af dine ideer, som du er kommet med i fritekstfelterne, blive omsat. Det kan dog også være tiltag, hvor du ikke direkte lægger mærke til en forandring, da det f.eks. kan være processer i Skoleforeningens forvaltning, der bliver tilpasset.

Samarbejder Skoleforeningen med andre fagpersoner?

Det kan være, at Skoleforeningen beslutter at inddrage andre fagpersoner fx for at udvikle forskellige tiltag. Det kunne være konsulenter, der er eksperter indenfor trivsel på arbejdspladsen.

Har du spørgsmål?

Kontakt arbejdsmiljøledelse:

Carina Wilkens:

Carian.Wilkens@skoleforeningen.org

0461 50 47 249

Meike Damschen

Meike.Damschen@skoleforeningen.org

0461 50 47 225