Stavestrategier

Skærmbillede 2020-06-23 Kl . 10.39.44

Stavestrategifolderens formål er at stilladsere elevernes tilegnelse af viden og færdigheder om retstavning som en del af fremstillingskompetencen i fagene dansk og tysk.

I vores flersprogede kontekst er det vigtigt at arbejde sprogdidaktisk ved bl.a. at inddrage elevernes sproglige ressourcer i undervisningen.

De danske og tyske stavestrategier i ét læremiddel kan danne fælles udgangspunkt for at arbejde dialogisk ved at sammenligne sprogene og strategierne:

Hvad er ens, og hvad er forskelligt, når man arbejder med stavestrategier i dansk og tysk?

Folderen er bygget op, så hvert opslag viser den danske stavestrategi til venstre og den tilsvarende tyske til højre.

Samtidig starter folderen med de indre strategier (de røde sider), dvs. de strategier, som eleverne skal lære, dernæst automatisere og anvende – og sidst i folderen de ydre strategier (de grønne sider), hvor eleven bevidst henter støtte i sine omgivelser.                               

Gennem de løbende dialoger på klassen, med lærer og læringsmakker, får eleverne mulighed for at bygge videre på de ressourcer, de har i deres modersmål, hvilket er vigtigt for deres sproglige udvikling.

Folderen kan bestilles gratis på Indkøbskontoret.

Stavestrategier folder

 

Stavestrategifolderens opslag findes her i en plakatudgave til udprint til at hænge op i klassen, alt efter hvilken stavestrategi der arbejdes med.

Stavestrategier plakat