Sprogfoldere

Sprogfolderne er en del af Skoleforeningens indsatsområde »Sprog og Læsning«. I folderne finder du oplysninger om, hvordan der arbejdes med sprog og læsning på de forskellige alderstrin, og mange gode tips til, hvordan I som forælder kan støtte dit barn i sprog- og læsetilegnelsen.