Film

Socialministeriet har iværksat en storstilet efteruddannelsesindsats i form af en sprogpakke. Til Sprogpakken knytter sig en række eksempel- og refleksionsfilm. Se dem her.