Supplerende sprogkurser

Skoleforeningens kursuskatalog byder på et bredt spektrum af supplerende kursustilbud med fokus på blandt andet:

• metoder og tilgange i arbejdet med sproggrupper

• samtaler i hverdagen

• tematisk sprogarbejde

• TRAS (Tidlig Registrering af Sprogudvikling) og supplerende typer af sprogvurderinger

• individuelle handleplaner.

Blomsten