Sprogvejledere

I børnehaveåret 2012-2013 deltog tre pædagoger i et kursus ved University College Lillebælt og modtog uddannelsesbeviset som sprogvejledere.

De nye sprogvejledere vil fremover kunne bidrage med deres fagekspertise og yde støtte og vejledning til Skoleforeningens øvrige pædagoger, som i det daglige arbejder med sproggrupper og sprogprojekter.

Sprogvejlederne kan helt konkret bookes via Børne- og Skolefritidskontoret i forhold til sprogpædagogiske indsatsområder, som

  • at understøtte pædagogerne på forældreaftener med viden om tosprogethed og dens konsekvenser
  • at medvirke til at afholde små netværksmøder for pædagoger i de enkelte kredse
  • at medvirke som instruktører på Skoleforeningens sprogkurser
  • være inspirerende i forhold til anskaffelse af nye sprogpædagogiske materialer på Center for Undervisningsmidler.

Blomsten