Sprogprojekt i Ingrid-Hjemmet – børn med tre sprog

Daginstitutionen Ingrid-Hjemmet har i flere år ydet en fokuseret indsats over for børn, der ved optagelsen i institutionen medbringer et andet modersmål end dansk eller tysk – for eksempel hvis en af forældrene stammer fra lande som Tyrkiet, Sri Lanka, Marokko eller Irak. Den særlige sproglige baggrund er en udfordring for både børn, forældre og medarbejdere og kræver en målrettet sprogstøtte fra alle parter. Siden 2012 har Ingrid-Hjemmet gennemført et projekt til fremme af det sprogpædagogiske arbejde med i alt ti børn. Projektet støttes i form af en ekstra personaletimebevilling.

Erfaringerne og resultaterne fra sprogprojektet er meget positive. Børnene bliver mere og mere åbne og nysgerrige over for deres nye sprog – dansk – og begynder selv at bruge de nyvundne sproglige færdigheder. Deres sociale relationer i gruppen og til omverdenen styrkes. Sproget bliver sunget, leget og danset ind. Der leges med eventyr samt rim og remser med sjove ord; der øves ved hjælp af sprogkasser, læres nyt via spændende emner og ved hjælp af computerspil samt meget andet.

Som led i projektet har daginstitutionen udarbejdet en folder, der giver forældrene mulighed for at følge med i børnenes udvikling og hjælpe børnene i brugen det danske sprog. Forudsætningen for gennemførelsen af sprogprojektet og for bevillingen af personaletimerne var udarbejdelsen af en målrettet handleplan, en beskrivelse af børnenes sproglige udgangspunkt og en afsluttende projektevaluering.

Sprogprojektet i Ingrid-Hjemmet er en succeshistorie, der har resulteret i en fornyet projektbevilling og en fortsættelse af indsatsen i børnehaveåret 2015-2016.

Blomsten