Sproggrupper

Skoleforeningen søger hvert år offentlige tilskud til gennemførelse af sproggruppearbejde med børn, der har brug for et sprogligt løft og/eller stammer fra familier med migrationsbaggrund.

Sproggruppearbejdet forudsætter en særlig indsats og viden fra pædagogernes side. Derfor er det en forudsætning, at de involverede pædagoger har deltaget i et videregående sprogkursus som for eksempel kurset »Vi er alle sproglærere«. På nuværende tidspunkt gennemføres 12 sprogprojekter fordelt på 10 daginstitutioner i hele Sydslesvig.

Blomsten