Obligatoriske sprogkurser

Siden 2010 har alle nyansatte pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere deltaget i et obligatorisk sprogkursus.

Din sprogverden i Sydslesvig 

Kurset er tilrettelagt i forhold til den særlige kulturelle og tosprogede tilgang i Sydslesvig, ligesom indholdet løbende tilpasses tidens krav og deltagernes evalueringer. I kursusforløbet for pædagogerne tages der desuden særligt højde for den sproglige udvikling i alderen fra nul til tre år, arbejdet med sprogvurderinger og den opfølgende sprogindsats.

Kurset for pædagogmedhjælperne tager adsæt i de voksnes kommunikation og hvor følgende spørgsmål sammen med kursisterne bliver belyst:

  • Hvordan du får barnet til at blive aktivt i samtaler
  • Hvordan du kan læse bøger på en særlig måde, som får barnet og dig til at tale om bogens handling, illustrationer og de ord, der står i bøgerne
  • Hvordan barnet får lyst til at rime og synge og dermed tilegner sig nye ord og begreber
  • Hvordan du lærer at motivere barnet selv at lege aktivt med eventyr, sproglege og fortællinger.

Blomsten