Blomsten af sproget

Blomsten
 • Sprogkurser

  Obligatoriske sprogkurser

  Siden 2010 har alle nyansatte pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere deltaget i et obligatorisk sprogkursus.

   
 • Supplerende

  Supplerende sprogkurser

  Skoleforeningens kursuskatalog byder på et bredt spektrum af supplerende kursustilbud med fokus på blandt andet:

   
 • Sprogvejledere

  Sprogvejledere

  I børnehaveåret 2012-2013 deltog tre pædagoger i et kursus ved University College Lillebælt og modtog uddannelsesbeviset som sprogvejledere.

   
 • Sprogkursus

  Videregående sprogkursus

  Det videregående sprogkursus giver 25 pædagoger mulighed for at udbygge deres individuelle sprogpædagogiske kompetencer med ny viden om det sprogpædagogiske arbejde med tosprogede børn med henblik på at forbedre børnenes sprogl...

   
 • Sprogvurderinger

  Sprogvurderinger

  Alle daginstitutioner har siden 1. januar 2012 foretaget mindst én sprogvurdering af hvert barn i løbet af barnets tid i daginstitutionen, ligesom institutionerne en gang om året evaluerer den enkeltes sprogindsats ved hjælp af...

   
 • Sprogmaterialer

  Sprogmaterialer på CfU

  Børne- og skolefritidsområdet råder over en omfattende materialesamling (Dagtilbudssamlingen) på Center for Undervisningsmidler.

   
 • Sproggrupper

  Sproggrupper

  Skoleforeningen søger hvert år offentlige tilskud til gennemførelse af sproggruppearbejde med børn, der har brug for et sprogligt løft og/eller stammer fra familier med migrationsbaggrund.

   
 • Sprogprojekter

  Sprogprojekt i Ingrid-Hjemmet – børn med tre sprog

  Daginstitutionen Ingrid-Hjemmet har i flere år ydet en fokuseret indsats over for børn, der ved optagelsen i institutionen medbringer et andet modersmål end dansk eller tysk – for eksempel hvis en af forældrene stammer fra land...