Foreningen Norden

Foreningen Norden giver støtte til klasserejser i Norden med kulturelt og sprogligt sigte.

Lejrskole02

Henvendelser sendes til Enke Christiansen, Fördestr. 11, 24960 Glücksburg eller via mail.