Lejrskoleophold

Skoleforeningen driver to lejrskoler i Danmark, hvor skoleklasser kan komme på ophold. Udover lejrskolerne driver foreningen også en feriekoloni hvor grupper fra daginstitutionerne kommer på koloniophold.

Lejrskoleophold på Skoleforeningens to lejrskoler koordineres af Rejsekontoret. Kontakt rejsekontoret@skoleforeningen.org