Støtte til efterskoleophold ved Viggo og Anne-Marie Bønnerups Fond

Viggo og Anne-Marie Bønnerups Fond yder støtte til danske sydslesvigeres skoleophold i Danmark!

Ansøgningsfrist for skoleåret 2022-2023 er den 8. maj 2022

Støtten ydes primært til ophold på efterskoler og i mindre grad til ophold på højskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler m.v.

Find ansøgningsskemaet på Grænseforeningens hjemmeside!

Fonden kan kun søges, efter at man er optaget på den skole, der søges tilskud til.

Vigtig information om ansøgningen

Ansøgere som ikke er fyldt 15 år, kan ikke få lov til at oprette sig, pga. dansk lovgivning om datasamtykke. Er du derfor ikke fyldt 15 år, er det dine forældre der skal skrive ansøgningen på dine vegne. Det er i dette tilfælde vigtigt at du i ansøgningsteksten skriver DIT navn, så vi også ved hvad du hedder (ellers tror vi, at din forælder er dig). På forhånd mange tak.

Har du spørgsmål til ansøgningsformularen, så kontakt venligst ld@graenseforeningen.dk.