Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945´s Fond

Elev02

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945’s Fond

har til formål at:

  • At yde støtte til unge dansksindede sydslesvigeres videre uddannelse ved højere læreranstalter, fortrinsvis elever fra Ejderskolen og andre skoler, som Sydslesvigsk Udvalg har oprettet i Sydslesvig.
  • At støtte unge sydslesvigers, fortrinsvis fra de sydlige egne af Sydslesvig, højskoleophold eller gymnastikskoleophold, fortrinsvis elever fra Ejderskolen og andre skoler, som Sydslesvigsk Udvalg har oprettet i Sydslesvig.
  • At støtte unge sydslesvigeres, fortrinsvis fra Rendsborg eller Eckernførde, uddannelse på danske folkehøjskoler, efterskoler, landbrugsskoler eller Landbohøjskolen.

Læs mere her https://www.sydslesvigsk-udvalg.dk/