Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen

»Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen« giver støtte til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig, der tager på efterskole, højskole eller videregående studier i Danmark.

Soenderjydskskoleforening _199x 253Unge fra mindretallet i Sydslesvig, der tager på efterskole eller højskole i Danmark, kan søge legatet om et tilskud. Det samme gælder for unge, der går på videregående studier på universitet eller handelshøjskole i Danmark af mindst 4 års varighed.


Ansøgning med dokumentation skal sendes til Sønderjydsk Skoleforenings sekretær:

Inger Rahbek Andersen
Roostvej 3 A, Roost
DK 6535 Branderup

Ansøgningsfrist for støtte til ungdoms- og efterskoleophold er senest 1. november.

Tilskuddenens størrelse er afhængig af antallet af ansøgninger og legatets afkast

Læs mere på www.sønderjydskskoleforening.dk