Efterskoleophold

Mit barn skal på efterskole. To do - liste

 

1. Kan vi få økonomisk støtte ved Skoleforeningen?

  • Nej - Hvis forældre og eller elev er danske statsborger eller hvis en eller begge forældre har lønnet indkomst i Danmark, kan der ikke søges støtte ved Skoleforeningen, da der gives dansk statsstøtte. Dette kører via efterskolen, som eleven er optaget på.
  • Ja - Hvis familien ikke har ret til statsstøtte i Danmark, kan de få støtte fra Skoleforeningen. Udfyld ansøgningsskemaet.

2. Skal vi udfylde dispensationsansøgning?

  • Ja - Hvis eleven ved efterskoleopholdets begyndelse ikke har opfyldt skolepligten (9 skolebesøgs-år) skal der udfyldes en dispensationsansøgning. Denne skal både forældre og skolelederen på elevens fællesskole udfylde og underskrive. Sendes til Rejsekontoret.
  • Nej – hvis eleven ved efterskoleopholdets begyndelse har opfyldt skolepligten (9 skolebesøgs-år).

 3. Information vedr. regler for genindplacering efter efterskoleophold

Uanset om du er berettiget til økonomiske støtte fra skoleforeningen eller fra Danmark – alle elever, som tager på efterskole, skal inden efterskoleopholdets begyndelse til en samtale med skolelederen på den afgivende fællesskole i Sydslesvig. Denne samtale skal sikre, at elev og forældre bliver informeret om reglerne for genindplacering og fortsat skolegang i Sydslesvig efter efterskoleopholdet! Skolelederen protokollerer samtalen og forældrene skriver under på, at de er blevet informeret om reglerne for genindplacering.

Klik på FAQ nedenfor og få mere uddybende svar på alle spørgsmål samt find ansøgningsskema, dispensationsskema, tabel over støttebeløb og retningslinjer for genindplacering efter hhv. 9. og 10. klasse på efterskole.