Dansk Skoleidræt i Sydslesvig

De danske skoler i Sydslesvig er som en selvfølge medlemmer af Dansk Skoleidræt og har derfor også stor glæde af de tilbud som Dansk Skoleidræt udbyder.

DSI Sydslesvig

Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation med landssekretariat i Nyborg i Danmark. Deres overordnede mål er at fremme sundhed, læring og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse for alle elever i skolen. I samarbejde med kredsenes skoler og med støtte fra bl.a. TrygFonden og Nordea-fonden giver Dansk Skoleidræt eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse.

Det gøres konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer – dvs. i undervisningen og i frikvartererne. Vi gør det ud fra en grundlæggende tro på, at det er de gode oplevelser med fysisk aktivitet, der grundlægger de gode vaner. Og det er det, der gør, at eleverne bliver i stand til at træffe sunde valg i livet – både i skolen og i fritiden, både i dag og i fremtiden.

Dansk Skoleidræt er som den eneste organisation i Danmark stærkt forankret i både skoleverdenen og idrætsverdenen. Med 15 kredsforeninger, der alle drives af aktive idrætslærere, forgrener vores organisation sig helt ud på lærerværelserne, på boldbanen og i idrætshallen – og bringer skoleidrætten ud i alle dele af landet og til Sydslesvig. Således aktiverer Dansk Skoleidræt hver dag eleverne i skolerne.

Både de yngste og de ældste, eliten og bredden, elever på almindelige folkeskoler og elever på privat-, fri-, efter- og specialskoler. Det sker gennem et bredt udvalg af tilbud, aktiviteter og turneringer. Derudover har Dansk Skoleidræt også fokus på, at kompetenceudvikle lærere og pædagoger og bidrage til udviklingen af eleverne ved hjælp af idræt, motion og bevægelse med fokus på varierede og kvalitetsfyldte tilbud i idrætsundervisningen.

De danske skoler i Sydslesvig er som en selvfølge medlemmer af Dansk Skoleidræt og har derfor også stor glæde af de tilbud som Dansk Skoleidræt udbyder.

Kreds Sydslesvig består af 6 medlemmer, der er hver især er repræsentant for hver af de 6 kredse, som er under Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Hver skole har en idrætsrepræsentant, der varetager de lokale opgaver på den enkelte skole mht. idrætsfaget.

Idrætsrepræsentanten er forpligtet til at deltage i kredsens møder samt deltage i planlægningen af de lokale stævner og arrangementer. 

Hver kreds vælger en formand for kredsen samt en kredsrepræsentant til Hovedudvalget for kreds Sydslesvig. Dette fastlægges til det årlige idrætsrepræsentantskabsmøde som finder sted i maj hvert år.

Her deltager jævnligt en repræsentant fra Dansk Skoleidræt som præsenterer nye tiltag og der tilbydes inspiration i form af praktiske/teoretiske indslag.

Hovedkredsudvalget konstituerer sig selv og består af:

 • Formand Monica Eichhorn, Gustav Johannsen Skolen, Kreds Flensborg by
 • Sekretær Bettina Andresen, Lyksborg Danske Skole, Kreds Flensborg land

Øvrige Hovedudvalgsmedlemmer er:

 • Susanne Terkelsen, Strukstrup Danske Skole, Kreds Sydøst små  
 • Søren Ishøi, Bavnehøjskolen, Kreds Sydtønder
 • Bianca Brodersen, Bredsted Danske Skole, kreds Sydvest
 • Kim Brenzel, Ejderskolen, Kreds Sydøst store

Hovedudvalgets opgaver består hovedsagligt af

 • at planlægge overordnede stævner, som fx. finalestævnet i atletik og høvdingebold
 • planlægge kursusindhold til de årlige videreuddannelsestilbud
 • varetage kontakten til Dansk Skoleidræt herunder deltagelse i formandsmøderne
 • deltage i inspirationskurser fx. Kroppen i skolen
 • være medarrangør af Dansk Skoleidræts Udviklingskursus