SKURK

Skoleforeningens UnderholdningsoRKester - det sejeste orkester i Sydslesvig!

SKURK

Hvad er SKURK?

 • Orkestret beskrives bedst som et »underholdningsorkester«, der beskæftiger sig med mange musikalske genrer
 • Orkesteret er for de mere erfarne unge musikere og sangere i Sydslesvig, som gerne vil »lidt mere«
 • Det er her, unge fra hele mindretallet mødes for at lave musik sammen.

Hvem kan spille med i SKURK?

 • Nuværende elever i de danske skoler og gymnasier
 • Tidligere unge musikere fra de danske skoler og voksne musikere med tilknytning til mindretallet, som kan være med til at udgøre den nødvendige »lim« og faste basis i orkestret
 • Alle instrumentgrupper er velkomne.

SKURK er et supplement til det orkester,band eller kor du i forvejen spiller i.
Optagelse i SKURK forudsætter, at du fortsat spiller/synger i dit hjemlige orkester band eller kor.

Hvilke projekter har SKURK medvirket i?

 • Koncerter i professionelle rammer i Sydslesvig og i Danmark (bl.a. TIVOLI's Koncertsal, Odense Rådhushal, de nordiske landes ambassader i Berlin og »Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund« i Berlin)
 • Workshop med Ungdomssymfoniorkestret FAUST
 • Udveksling med Orkesterefterskolen i Holstebro
 • Orkesterrejser
 • Samarbejde med ungdomskor og professionelle sangere
 • Musicalopsætningen af »Pinocchio«.

Orkesterprojektets formål består i at

 • styrke unge instrumentalister fra 12 år* i de danske skoler i Sydslesvig
 • styrke interessen for musik og musikteater generelt
 • styrke elevernes personlige og sociale udvikling
 • fungere som overbygning på det orkesterarbejde som foregår i Skoleforeningens regi og dermed udgøre endnu et led i den musikalske fødekæde
 • styrke det danske mindretal generelt.

*Yngre elever kan optages på dispensation.