Kulturudvalget

Kulturudvalgets målsætning er at styrke kulturformidlingen i daginstitutionerne og skolerne, da kulturformidling er en vigtig del af børn og unges dannelse. Kulturudvalget vil koordinere og øge kvaliteten af de forhåndværende tilbud samt tage initiativ til at udvikle nye kulturtiltag for daginstitutionerne og skolerne.

Kulturudvalg