Rundt om 1864

Skoleforeningen marker 150-året for krigen i 1864 med et storstilet skoleprojekt.