Sløjd

Ideportal til faget sløjd.

Kære sløjdkollega og andre interesserede

Ingen har glæde af at agere som »den ensomme ulv« i sit fag. Kun igennem vidensdeling og udveksling til gensidig glæde og inspiration vokser læreren med sit fag.

Her skal du være velkommen til at komme med ideer og tilskyndelser til alle facetter af faget sløjd. Rigtigt sjovt bliver det, hvis også natur og tekniklæreren gerne vil have bygget broer, - når matematiklæreren blander sig med mål og enheder, - når håndarbejdslæreren hjælper med til at få lavet sejlet til den flotte sejlbåd. Kom med tegningerne og tilskyndelserne, så der kan bygges og konstrueres på livet løs i Sydslesvig.

Håndens arbejde er den gode og naturlige vej til intellektet, - det er det, der kendetegner sløjd.

Lars B. Danielsen