Vand er liv

MaageskrigMågeskrig 1

 • Mågeskrig 1 Mål dagligt skolens vandforbrug i en periode på 3 uger.
 • Lad klasserne/eleverne gøre det på skift. 

Mågeskrig 2

 • Sænk vandforbruget på skolen (toiletter, vandhaner, brusere).

Mågeskrig 3

 • Undersøg, hvor din institutions vand kommer fra, hvor det løber hen, og hvad der sker med vandet undervejs.
 • Her kunne man fint bruge en emnedag.

Mågeskrig 4

 • Spild ikke regnvandet.
 • Eleverne skal bygge et anlæg, så regnvandet fra taget kan opsamles og udnyttes eller ledes direkte tilbage til grundvandet. 

Mågeskrig 5

 • Må igen det daglige vandforbrug i en periode på 3 uger.
 • Har I sparet på vandet? 

Mågeskrig 6

 • Besøg enten et vandværk, et rensningsanlæg eller Tydals sivebrønde. 

Mågeskrig 7

 • Lav en akvarel-plakatkonkurrence på skolen.
 • Dokumenter jeres udstilling v.h.a. f.eks. digitale-billeder.
 • Brug udstillingen til jeres årsmøde.

Mågeskrig 8

 • Besøg ”vandet” i jeres område.
 • Undersøg livet i vandet (sø, å, hav). 

Ekstra tips

 • Informer v.h.a. f.eks. plakater, hvordan I sparer på vandet
 • Deltag f.eks. i ibis ”Læseraketten” lige inden påskeferien
 • Brug materialer fra UNICEF.
 • Undersøg vandet i forskellige former (is, sne, damp m.m.).
 • Hvad indeholder vand?