Spar på energien

MaageskrigMågeskrig 1

 • Undersøg, hvor din institutions energi kommer fra.
 • Hvad er energi?
 • Hvilke planer har skoleforeningen på energiområdet?
 • Det ville være fint med en emnedag på hele skolen.

Mågeskrig 2

 • Mål dagligt din institutions el-forbrug i 3 uger.
  Lad klasserne/grupperne gøre det skiftevis.

Mågeskrig 3

 • Sænk energi-forbruget (lys, varme, standby).
 • Fremstil plakater, der synliggør jeres tiltag på institutionen f.eks. sluk lyset, skru ned for varmen.

Mågeskrig 4

 • Mål igen det daglige el-forbrug i 3 uger.
 • Hvor meget har I kunnet spare?

Mågeskrig 5

 • Lav en oplysningskampagne, hvor I informerer om jeres ideer og resultater. 

Mågeskrig 6

 • Besøg enten et nærliggende kraft- og varmeværk, et alternativt energianlæg (vind/sol/biomasse) eller artefact i Lyksborg.

Mågeskrig 7

 • Lav en konkurrence, hvor børnene laver enten en model eller en tegning af et anlæg til alternativ produktion af energi.