Økologi

MaageskrigMågeskrig 1

 • Gå på indkøb til en frokost i gruppen eller klassen.
 • Undersøg, hvor varerne kommer fra, og hvad de indeholder.
 • Lav et kort og indsæt varerne på landkortet.
 • Hvilke varer kommer fra jeres nærmeste omegn?
 • Hvilke varer kommer fra Sydslesvig?
 • Hvor langt rejser de andre varer?
 • Hvordan kommer de hertil? 

Mågeskrig 2

 • Hvad betyder ordet økologi?
 • (Materiale hertil her

Mågeskrig 3

 • De varer, der stammer fra regionen, kommer især fra landbruget.
 • Besøg et landbrug, gerne både et økologisk og et konventionelt landbrug.
 • (Materiale hertil her

Mågeskrig 4

 • Besøg flere fødevareforretninger. Undersøg et udvalg af landbrugsprodukter.
 • Hvad koster varerne de forskellige steder?
 • Hvor kan man købe økologiske varer? 

Mågeskrig 5

 • Sæt fokus på et dyr og de produkter, landbruget fremstiller ved hjælp af dette dyr, f.eks. koen, hønen, grisen, geden, fåret.
 • Er der forskel på konventionel og økologisk produktion? 

Mågeskrig 6

 • Undersøg sædskiftet (= den rækkefølge af afgrøder, der er på en mark gennem årene)  på et konventionelt og et økologisk landbrug.
 • Er der forskel? 

Mågeskrig 7

 • Start en økologisk produktion på skolen f.eks. i jeres skolehave. 

Mågeskrig 8

 • Lav en høstfest, hvor I informerer om jeres produktion og serverer smagsprøver, f,eks. stegte kartofler, rødbeder, marmelade, saft, majs. 

Mågeskrig 9

 • Afslut emnet økologi med at fremstille et kunstværk eller en planche.
 • Udstillingen finder sted i slutningen af september 2009 på Aktivitetshuset i Flensborg.