Affald

MaageskrigMågeskrig 1

 • Anskaf fire affaldsspande til alle rum i skolen.
 • Sorter al jeres affald.
 • Papir skal i den grønne tønde.
 • Indpakninger og aluminium sorteres i de gule sække.
 • Madrester puttes ind i kompostspanden, det er den såkaldte „Bio-Tonne“.
 • Kun restaffaldet kommer i den sorte affaldsspand. 

Mågeskrig 2

 • Anskaf en vandkande og bægre til alle elever i klassen.
 • Vand fra vandhanen kan alle lære at drikke.
 • Få kontakt med ASF i Slesvig, deres ”Abfallberater” kommer gerne ud på skolen for at udarbejde et koncept sammen med jer. 

Mågeskrig 3

 • Køb farvede lagner i stedet for papirsduge til fester på skolen. 

Mågeskrig 4

 • Fremstil nogle flotte plakater til jeres papirhåndklæder, der viser, hvor meget eller hvor mange stykker, man har brug for, når man tørrer sine hænder. 

Mågeskrig 5

 • Spar på papiret.
 • Køb genbrugspapir, når du har burg for toiletpapir, tegnepapir, kopipapir m.m..
 • Benyt kun den plads, du virkelig har brug for, når du sender beskeder ud til forældre og elever. Lav små ”strimler”. 

Mågeskrig 6

 • Sørg for, at alle elever og lærere benytter  madkasser og drikkeflasker. 

Mågeskrig 7

 • Byg en kompostbeholder sammen med eleverne til skolen. 

Mågeskrig 8

 • Arranger et besøg på et genbrugscenter med skolens elever. 

Mågeskrig 9

 • Lav en plan, der involverer alle klasser på skolen, således at de på skift samler affald på skolens område. 

Mågeskrig 10

 • Fremstil nogle spændende kunstobjekter af affald.
 • Dokumenter disse som afslutning på emnet affald. 

Ekstra tip  

 • Hav en ekstra-beholder til glas et sted på skolen.
 • Glas sorteres efter farve i en glascontainer, hvis det ikke er returflasker.
 • Køb kun drikkevarer i returflasker. Læg mærke til, hvor vandet til drikkevarerne kommer fra. Undgå lange transportveje.
 • Sælg eller forær de ting, du ikke har brug for mere, til nogle, der kan bruge dem.
 • Sæt toiletruller i klasseværelserne som lommetørklæder.
 •  Benyt begge sider af kopi-papiret, f.eks til kladdepapir i matematik.
 • Tag altid en kurv eller mulepose med, når du skal på indkøb.
 • Køb ikke frugter og andre madvarer, der er pakket ind i plastik.
 • Brug genopladelige batterier. Husk, at batterier ikke må puttes i den almindelige affaldsspand. 
 • ASF i Slesvig tilbyder i samarbejde med politiet et undervisningsforløb for 2.klasse: ”Abfallvermeiden macht Schule - Wir machen mit!"
 • Kork er et værdifuldt råstof og bør samles. Man kan få tilsvarende beholdere til at samle korken i hos ASF i Slesvig.