Klimabeskyttelsesinitiativ i idrætshallen i Kejtum

Skoleforeningen har saneret belysningen i idrætshalle i Kejtum Danske Skole med støtte fra »Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)« på baggrund af en beslutning i den tyske forbundsdag.

 

Som led i de reduktioner, de udviklede lande ifølge det Mellemstatslige Panel om Klimaforandringer er nødt til at foretage som gruppe, er det Europæiske Råd i oktober 2009 blevet enig om at reducere emissionerne med 80-95 % inden 2050 i forhold til 1990-niveauet.

Da en stor del af drivhusgasemissionerne opstår i kommunerne, fremmer det tyske forbundsministerier for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed reduktionen af drivhusgasemissonen. Programmet »Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen« afvikles af forskningscentret Jülich GmbH.

Som led af et nyt projekt er belysningen på Kejtum Danske Skole blevet moderniseret. 28 lamper med et årligt strømforbrug på 23.814 kW er blevet udskiftet og suppleret med LED-belysning planlagt i forhold af de konkrete behov. Med dette tiltag er det årlige forbrug blevet reduceret med ca. 75 %.  Da dette reducerer CO2-emissionen er tiltaget blevet støttet af projektet. Der forventes en emissionsreduktion på omtrent 210 tons (over 20 år, hvilket svarer til lampernes beregnede levetid).

Projektstøtten udbetales som delfinansiering i form af et tilskud, der ikke skal tilbagebetales, på op til 40 % af de støtteberettigede udgifter for halbelysningen

Støtteperiode: 1.9.2016 til 28.2.2018

Förderkennzeichen: 03KS03874

  • Gymnastikhallen på Kejtum Danske Skole in 24896 Keitum/Sylt – Link til skolen

Links

Förderung