Klimabeskyttelsesinitiativ i Skoleforeningens idrætshaller

Skoleforeningen har saneret belysningen i 14 af Skoleforeningens idrætshaller og gymnastiksale med støtte fra »Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)« på baggrund af en beslutning i den tyske forbundsdag.

 

Som led i de reduktioner, de udviklede lande ifølge det Mellemstatslige Panel om Klimaforandringer er nødt til at foretage som gruppe, er det Europæiske Råd i oktober 2009 blevet enig om at reducere emissionerne med 80-95 % inden 2050 i forhold til 1990-niveauet.

Da en stor del af drivhusgasemissionerne opstår i kommunerne, fremmer det tyske forbundsministerier for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed reduktionen af drivhusgasemissonen. Programmet »Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen« afvikles af forskningscentret Jülich GmbH.

Skoleforeningen har i denne sammenhæng moderniseret belysningen i diverse idrætshaller (belysningen har til dels været op til 35 år gammel). Et samlet antal af 239 lamper med et årligt strømforbrug på 206.978 kWh blev udskiftet og suppleret med LED-belysning planlagt i forhold af de konkrete behov. Da dette reducerer CO2-emissionen er tiltaget blevet støttet af projektet. Der forventes en emissionsreduktion på omtrent 1.560 tons (over 20 år, hvilket svarer til lampernes beregnede levetid).

Projektstøtten udbetales som delfinansiering i form af et tilskud, der ikke skal tilbagebetales, på op til 40 % af de støtteberettigede udgifter for halbelysningen

Nedenfor gives et overblik over de idrætshaller og gymnastiksale, der er blevet tilgodeset og moderniseret, med links til skolernes visitkort. En særskilt oversigt over idrætshallerne er under planlægning.

Støtteperiode: 1.1.2014 til 31.12.2014

Støtte-ID: 03KS5067

Moderniserede haller inden for dette projekt:

 • Gymnastikhallen på Treja Danske Skole in 24896 Treia – Link til skolen
 • Gymnastikhallen på Risby Danske Skole in 24354 Rieseby – Link til skolen
 • Gymnastikhallen på Vanderup Danske Skole in 24997 Wanderup – Link til skolen
 • Gymnastikhallen på Bøl-Strukstrup Danske Skole in 24891 Struxdorf – Link til skolen
 • Gymnastikhallen på Risum Skole/RisemSchölj in 25920 Risum-Lindholm– Link til skolen
 • Gymnastikhallen på Oksevejens Danske Skole in 24941 Flensburg – Link til skolen
 • Gymnastikhallen på Vesterland-Kejtum Danske Skole in 25980 Sylt OT Westerland – Link til skolen

Støtte-ID: 03KS5072

Moderniserede haller inden for dette projekt:

 • Idrætshallen på Jens Jessen-Skolen in 24944 Flensburg– Link til skolen
 • Idrætshallen på Jes Kruse-Skolen in 24340 Eckernförde – Link til skolen
 • Beide Gymnastikhallen der Hiort Lorenzen-Skolen in 24837 Schleswig– Link til skolen

Støtte-ID: 03KS5077

Moderniserede haller inden for dette projekt:

 • Idrætshallen på Husum Danske Skole in 25813 Husum– Link til skolen
 • Gymnastikhallen på Uffe-Skolen in 25832 Tönning– Link til skolen
 • Idrætshallen på Ladelund Ungdomsskole in 25926 Ladelund– Link til skolen

Links

Förderung