Grøn Festival 2015

Dkflagoenfest 1

Festivalen henvender sig både til børn og pædagoger i daginstitutionerne og skoleelever og lærere i alle årgange og finder sted på A. P. Møller Skolen den 6. maj.

»Grøn Festival 2015« har fokus på bæredygtighed og er en slags opfølgning på energifestival i 2010.

Ideen med festivalen er, at børn og unge i løbet af året skal arbejde med forskellige grønne emner. Det kan for eksempel være økologisk produktion, vand, affald eller friluftsliv. Den 6. maj mødes alle så for at præsentere årets arbejde, »Grøn Festival 2015« gennemføres i samarbejde med Friluftsrådet, som har forskellige koncepter for, hvordan børn fra vuggestue til gymnasie kan arbejde med grønne emner. En pædagogisk eftermiddag i september er startskuddet for projektet. Institutionerne får stillet gratis materiale, netadgang til friluftsrådet, eksempler på metoder og nyhedsbreve stillet til rådighed.

Tilmelding sker igennem ida, tilmeldingsfristen er den 28. maj.