Forbrug

Skoleforeningen bruger siden nytår 2006 et Internet baseret Energi og Miljø registre-ringssystem. Systemet er leveret af firmaet KeepFocus i Silkeborg.

Systemet er indrettet sådan at den enkelte institution (Pedel – Leder) minimum en gang om måneden aflæser el vand og varmeforbrug. Disse tal indtaster vedkommende i KeepFocus systemet, hvor det kan ses og hvor det sættes i forhold til alle Skole-foreningens institutioner. Der kan udlæses tal for den enkelte bygning – for børneha-ver – skoler – enkeltvis, fordelt på regioner eller samlet.

KeepFocus er et dansk system, hvor Skoleforeningen lejer sig ind med et årligt gebyr. I dette system kan beregne og udskrive det nuværende Danske Elo-mærke – (svarer til det tyske Energipass).

Skoleforeningen vil gerne være åben om energi og ressourceforbrugene, og det står derfor enhver med interesse frit for herfor at gå ind og se de enkelte bygninger i det-te system. Alle der har en PC med Internet adgang, vil kunne se Skoleforeningens energi og miljø tal på følgende Internet adresse:

www.Agenda2100.dk

Når man kommer ind på denne adresse, vil der blive spurgt om et brugernavn, her skrives ”ENERGI” efterfølgende spørges om Password, her skrives ”1234”. Hvis man ikke vil skrive dette hver gang man vil se, sættes et ”√” i det lille felt. Derefter trykkes på login.

Image001

Første gang man kommer derind, vil der blive spurgt om man vil tillade installation af et lille program. Dette program skal bruges for at vise kurver og diagrammer.

Nu vil Skoleforeningens egen KeepFocus hjemmeside dukke op. På denne side er der mulighed for i øverste højre hjørne at foretage nogle valg i de 4 linier der findes her. Pilen med gardinet vil vise hvilke sorteringsmuligheder der er. Nederste rullegardin viser hvilke institutioner man kan se.

Image003

Herefter kan man se forskellige opstillinger over institutionernes vand., varme og energiforbrug. Man kan generelt ikke ændre – ødelægge – forstyrre indlæste data i denne visning. Så forsøg jer frem.