Trivsels- og beskyttelseskoncept

Med dette koncept ønsker Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. at sikre, at børns ret til at blive hørt, set og beskyttet bliver en selvfølge i hver enkelt medarbejders daglige pædagogiske praksis.En praksis, hvor medarbejderne løbende indtager et kritisk blik på sig selv og vender blikket indad for derved gennemgående at være opmærksom på egne relationer til børn. Samtidig opfordrer konceptet til at indtage et refleksivt blik på hvordan andres relationer til børn viser sig.

Trivsels Og Beskyttelseskoncept