Kodeks for habilitet

Se Skoleforeningens kodeks for habilitet her