Styrelsen

Styrelsen er Skoleforeningens politiske ledelse og varetager foreningens interesser.

 

Den træffer blandt andet beslutninger om daginstitutionernes og skolernes virksomhed, godkender læseplaner og kontrollerer Direktionens arbejde. Styrelsen vælges blandt Fællesrådets medlemmer fra i alt ni valgområder, et valgområde for hver af de ni fællesskoler med tilhørende daginstitutioner og grundskoler.