Opdaterede økonomital

Regnskabstal 2017 og sparepotentiale, revideret

De nedenstående tal er en opdatering af Strukturudviklingskataloget. I forhold til den første version er enkelte tal justeret i kolonnen sparepotentiale og på Kobbermølle er der også en justering på udgifterne til pædagogisk personale, som vi ved nærmere gennemgang ikke vil regne med som udgifter vedrørende skolen.