Opdaterede elevtal

Planlægningstal fra juni 2018 og opdaterede tal fra januar 2019

Den øverste tabel er planlægningstallene fra juni, som var i kataloget. Den nederste tabel er januartal 2019. Integrerede elever forekommer kun i summen ikke på klassetrin.