Mål

Dansk pædagogik, læring og dannelse, trivsel og udvikling, demokrati og fællesskab samt kulturkompetence er de centrale mål, der er formuleret i vores vedtægter. De danner rammen om vores arbejde.

 Flag01

Skoleforeningens pædagogiske mål er formuleret i foreningens vedtægter og danner rammen om vores arbejde.

Dansk pædagogik - vi driver dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere.

Læring og dannelse - vi fremmer oplevelse, virkelyst og fordybelse og søger herved at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære, så der skabes tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Trivsel og udvikling - vi skaber et trygt miljø, der tilgodser den enkeltes elementære behov, medvirker til den enkeltes alsidige personlighedsudvikling og styrker den enkeltes selvværd, selvstændighed og evne til at samarbejde.

Demokrati og fællesskab - vi forbereder til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter samt fremmer bevidstheden om samhørighed med den danske befolkningsdel i Sydslesvig og det danske folk.

Kulturkompetence - vi formidler dansk sprog og kultur, dygtiggør samtidig til at leve og virke i det tyske samfund og bidrager til forståelse for andre kulturer.