Souschef

ved Oksevejens Børnehave

Jobnr.:
49269
Institution:
Oksevejens Børnehave
Ansættelsestidspunkt:
15. september 2022
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
37 timer
Særlige bemærkninger:
Skoleforeningen søger en souschef til Oksevejens Børnehave med ansættelse pr. 15. september 2022 eller snarest derefter. Oksevejens Børnehave er normeret til 80 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7:00 -16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 24. august 2022, kl. 12:00.
Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup tlf. 0049 - 461 5047 189.
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
24. august 2022, kl. 12:00
Offentliggjort:
10. august 2022
 

Souschef ved Oksevejens Børnehave

Per 15.09.2022 eller snarest derefter søger vi en engageret souschef til Oksevejens Børnehave i Flensborg. 

Børnehaven er oprettet i 1947 og ligger midt i bydelen Oksevej i Flensborg.

Børnehaven er DGI certificeret, dvs. at børn og voksne lægger vægt på at være i bevægelse.

Institutionen er normeret til 80 børn i alderen 0-6 år som er fordelt på to huse. I den ene afdeling befinder sig tre børnehavegrupper og den anden afdeling er 2 vuggestuegrupper.  

Personaleteamet består af i alt 19 medarbejdere, som sammen med dig vil udføre det pædagogiske arbejde.  

Din opgave som souschef bliver blandt andet, sammen med dagtilbudslederen og afdelingslederen, at arbejde målrettet med et fælles værdisæt, kultur og en pædagogik, som tager sit udgangspunkt i Skoleforeningens vedtægter, indsatsområder og den overordnede målsætning for arbejdet med Oksevejens Børnehaves pædagogiske koncept.

Er det dig:

 • Du er uddannet pædagog og gerne med ledelseserfaringer. Du har, eller påtænker at starte diplomuddannelse i ledelse eller lignende.
 • Du har en anerkendende og nærværende tilgang og fokus på den reflekterende dialog i forhold til børn, forældre samt medarbejdere.
 • Du er udadvendt, fleksibel, omstillingsparat og i besiddelse af gode samarbejdsevner.
 • Du er omsorgsfuld og kan skabe ro omkring dig.

Vi lægger vægt på:

 • At møde og se det enkelte barn med en anerkendende tilgang og accept for forskelligheden.
 • At styrke barnets sproglige udvikling og dannelse.
 • At skabe tryghed, glæde og nærvær for det enkelte barn.
 • At understøtte og styrke barnets sociale udvikling.
 • At understøtte barnets motorik, selvhjulpenhed, fantasi, kreativitet, fordybelse og leg.
 • At du har fokus på medbestemmelse.
 • At bruge vores uderum og muligheder i nærmiljøet.
 • At du er nysgerrig på vores værdiset, som du kan nærlæse på vores hjemmeside.
 • At du er åben for at arbejde funktionsopdelt.
 • At du er visionær og initiativrig
 • At du værdsætter et tillidsfuldt og tæt forældresamarbejde, som er med til at lægge basis for aktive og glade børn.

Henvend dig gerne til os, hvis der er spørgsmål.

Du er ligeledes velkommen til at besøge institutionen inden du vælger at sende en ansøgning.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Et ansættelsesudvalg, bestående af samarbejdsrådet og en pædagogisk konsulent, vil gerne ansætte dig.

Ansøgningsfristen er d. 24.08. kl.12.00

Kontakt os for nærmere informationer:

Pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup 0461-5047189

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Dansk Skoleforening e.V. og den forhandlingsberettigede organisation.