Pædagogisk konsulent til kulturfagene (INTERNT OPSLAG)

ved Center for Pædagogik

Jobnr.:
49265
Institution:
Center for Pædagogik
Ansættelsestidspunkt:
1. november 2022
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
Timereduktion på 6,65 ugentlige løntimer
Særlige bemærkninger:
Stillingen ønskes besat per 1.november 2022 eller hurtigst derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 31. august 2022, kl. 08.00
Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af CfU, Dorte Larsen, tlf. 0461 5047 156, eller områdechef, Eberhard von Oettingen, tlf. 0461 5047-117/115/119.
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer, mærket "pædagogisk konsulent til naturgfagene" sendes per mail til job@skoleforeningen.org.
Ansøgningsfrist:
31. august 2022, kl. 8:00
Offentliggjort:
8. august 2022
 

Pædagogisk konsulent til kulturfagene

Center for Undervisningsmidler (CFU)

Er du optaget af kulturfagene? Vores pædagogiske konsulent Sybilla Lena Nietz blev som de fleste nok har opdaget, valgt for SSW og har nu sine arbejdsdage i Kiel.

Sybilla fik startet mange gode arbejdsopgaver op på det her vigtige område. Hun kom også i mål med meget, filer m.v. er pakket og klar til den næste på posten – måske har du mod på det? Kulturfagene spiller en særlig rolle her i Sydslesvig og vi har brug for en pædagogisk konsulent der kan se værdien af netop dette og acceptere at vi har mange tilgange til især mindretalsområdet.

I de kommende år står en del opgaver og banker på ift. til kulturfagsområdet. Dels skal der samles en del af det materiale der findes til mindretalsområdet, det skal opdateres, aktualiseres og implementeres i tæt samarbejde med skolerne.

Samtidig er der brug for at gennemgå fagsamlingerne med henblik på kassation og nyanskaffelser, således at læreplaner og samlinger hænger endnu bedre sammen.

En mindre del af stillingen er desuden samarbejde med forskellige aktører på kulturfagsområdet.

Du bliver en del af konsulentteamet ved CFU og en del af det faglige netværk i CFU Danmark.  

Center for Undervisningsmidler servicerer en bred brugergruppe inden for Skoleforeningens udviklings- og læringsverden. Arbejdet tager udgangspunkt i de nyeste læringsmidler og tendenser og består i høj grad af at inspirere og vejlede kollegaer f.eks. i form af workshop, aktiviteter på skolerne eller kursusvirksomhed.

Minimum en gang årligt deltager du i faglige netværk, konferencer eller lignende i Danmark, hvor du får et netværk af kollegaer der også vejleder på området.

Dine arbejdsområder omfatter bl.a.:

 • Faglig og pædagogisk vejledning og rådgivning i forhold til skoler og lærere
 • Vurdering af analoge og digitale læremidler, med henblik på indkøb eller inspiration af kollegaer
 • Deltagelse i det danske CFU-netværk for kulturfagskonsulenter og andre relevante fora
 • Faglig, pædagogisk udvikling og evaluering
 • Medvirken til udvikling, implementering og facilitering af Skoleforeningens overordnede indsatsområder på skoleområdet
 • Planlægning og gennemførelse af kursusvirksomhed

 Vi kan tilbyde dig

 • et spændende pædagogisk miljø i et ressourcecenter i udvikling
 • inspirerende projekter, som du får lov til at sætte dit præg på
 • udviklingsmuligheder og gode, inspirerende og hjælpsomme kollegaer

 Vi forventer, at du

 • har en læreruddannelse og gerne linjefag eller en del undervisningserfaring i et eller flere kulturfag
 • er optaget af nye læringsformer og værdien af kulturfagene i en Sydslesvigsk kontekst
 • er samarbejdsorienteret og evner at skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer såvel internt som i eksterne netværk og samarbejder
 • har lyst til at tage efter- videreuddannelse
 • Løn og ansættelsesforhold
  Stillingen udløser en reduktion på 6,65løntimer

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til leder af CFU, Dorte Larsen, (0) 461 5047 156, 1590 4023 147 eller Eberhard von Oettingen, områdechef på Skolekontoret (0) 461 5047 115

 

Stillingen genbesættes per 1. november.

 Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org mærket ”Pædagogisk konsulent til kulturfag”. Ansøgningsfristen er d. 31. august kl. 8.00. Samtaler finder sted i uge 36

Om Skoleforeningen
Yderligere informationer om Dansk Skoleforening for Sydslesvig kan findes på:    www.skoleforeningen.org