Fællesskab

Vi arbejder tæt sammen med de andre organisationer i det danske mindretal. Mindretallets hovedorganisationer drøfter spørgsmål af fælles interesse i Det Sydslesvigske Samråd.

 Elever05

Ud over Dansk Skoleforening for Sydslesvig består Det Sydslesvigske Samråd af de otte hovedorganisationer, der er opført i alfabetisk orden nedenfor.

Sydslesvigudvalget virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.

Generalkonsulatet følger udviklingen inden for det danske mindretal samt forholdet mellem mindretallet og flertalsbefolkningen som helhed og udfører konsulære opgaver.